Szent Imre Római
Katolikus Általános Iskola és Óvoda


Postai cím: 3532 Miskolc, Fadrusz u. 3-8. Telefon:(46)531-572
E-mail: szentimremiskolc@gmail.com Weboldal: http://www.szentimre.com


AKADALYMENTES NÉZETTÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERÕSÍTÉSE
A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

 

Kedvezményezett neve: Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola  és Óvoda

Projekt címe: "Társadalmi szerepvállalás erõsítése a közösségek fejlesztésével a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, és Óvoda"

Támogatás összege: 25 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.01.02.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00531

 

 

Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elõsegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévõ közösségek megerõsítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tûzte ki a társadalmi együttmûködés elõmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elsõsorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idõsek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szervezõdõ társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erõsítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttmûködéssel segíti elõ a területi és társadalmi kiegyenlítõdést.

A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetõségének javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetû csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településrõl való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyítõ tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlõségi képzés, generációk közötti együttmûködés: érzékenyítõ program, önkéntes tevékenység: szívességbank készítése, településszépítõ közösségi nap, hagyományõrzõ nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.

A most futó pályázat a települési katolikus közösséget is fejleszti, gyarapítja. A katolikus értékrendben fontos és hasznos az önkéntes munka, a karitatív szemlélet. A keresztény életmódnak fontos eleme mások elismerése, megbecsülése, és egymás segítése. A projekt programjai népszerûsítik és ösztönzik a településen a katolikus szellemiségû közösségek alakulását, amely a helyi vallási, szellemi és kulturális értékek megõrzéséhez járul hozzá hosszú távon.

A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönhetõen a lakosság összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetõségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idõsek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekbõl további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendítõ vállalkozások alakulhatnak.

 

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.