Bemutatkozás Iskolai élet Oktatás Hitélet Aktualitások DVTK-sport
„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.”
(Mécs László)
Iskolamise
Osztálymise
Kápolna
Rendezvények
Hétindító Gondolatok
Lelki gyakorlatok
A miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola tanári karának évkezdő lelkigyakorlata Szentkúton „Te vagy a világ világossága.”

(Mt 5,14)

Ezt a jelmondatot hirdette meg iskolalelkészünk és lelki vezetőnk, Balog Gyula atya a 2015/16. tanévre.

Újból eltelt egy esztendő. Augusztusban tantestületünk mindig lelkigyakorlattal indítja az új tanulmányi évet. Istenhívő emberek lévén ez méltó kezdésnek bizonyul. Az idén Szentkúton töltöttünk 2 felejthetetlen napot. A Gyula atya által közvetített lelki táplálék mellett mindenki megtalálta a számára legmegfelelőbb imaformát. Lehetőség volt csöndes elmélkedésre, szemlélődő imádságra, könyörgő imára, hálaadásra, dicsőítésre, esdeklésre, bűnbánati imára, közbenjáró- és áldáskérő imára. A hely lelkisége, kisugárzása mindenkit magával ragadott. Az emlékek még élénken élnek bennünk, mivel Hágen Ilona Edit nővér TORG néhány évvel ezelőtt itt tette le szerzetesi örökfogadalmát. Azóta a kegyhely tovább szépült és gazdagodott. A közös szentmisék megható, felemelő hangulata a kegytemplomban felejthetetlen élmény volt. Elcsendesedésünk alatt is sokat töltődtünk annak ellenére, hogy Gyula atya nem silentium rigorosumot kért tőlünk. Egyetlen közös esténken mindenki újból gyermekké válhatott néhány órára. A csapatjátékok visszavittek minket a gondtalan gyermekkorba, a sok nevetés hatására tovább töltődtünk, s mindezek mellett ezáltal is tovább épült, erősödött közösségünk. Minden évben elgondolkodom azon, hogy milyen jó emberekkel is dolgozhatom, s a kezünk alatt formálódó gyerekek is mind mekkora ajándékok, kegyelmek a Jóistentől. Mindannyiunknak küldetése van! Nem a saját döntésünk, hogy ebben az iskolában dolgozunk, hanem a Jóisten terve érvényesül benne.

Hála érte!

„Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában – akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének ez a közbeavatkozása mindig elsődleges. Amilyen mértékben Isten fokozatosan kinyilatkoztatja önmagát, és az ember előtt feltárja, hogy ki is az ember, úgy mutatkozik meg az imádság – mint a szövetség drámája.”

(Katekizmus 2567)

Miskolc, 2015. 09. 16.

Szabóné Tóth Ildikó


Advent a Szent Imre Római Katolikus Iskolában

Adventus Domini - az Úr eljövetele. A karácsonyt megelőző néhány hét a keresztények számára a felkészülés időszaka Jézus kegyelemhozó érkezésére.

Mit jelent ez a felkészülés iskolánkban?

A gyerekekkel együtt mi, tanárok is beiratkozunk Szűz Mária "iskolájába", tőle próbáljuk ellesni a csendes, imádságos, alázatos, önátadó, másokra figyelő, éber várakozás mibenlétét.

Mintegy élő naptárként jelenik meg a nagy adventi koszorú az iskola központi terében, melynek gyertyáit egy kis műsor keretében gyújtják meg a gyerekek. Az ünnepre való ráhangolódást segítő, kedves hétkezdő néhány perc ez az iskola minden tanulója és dolgozója számára.

Az osztálytermekben is megjelennek a koszorúk a gyertyákkal, a reggelenkénti napkezdő imádságot már ezek fényénél mondják a gyerekek.

Osztályonként és évenként változó, hogy hogyan készítik a diákok szívüket a Jézussal való egyre személyesebb és mélyebb találkozásra. A nagyobbak legtöbbször adventi naptáraikba jegyzik fel napról napra, hogy milyen jót tudtak cselekedni mással, hogyan tudták szeretetben megélni kapcsolataikat, milyen önmegtagadásokat tettek, sikerült-e továbbra is rendszeresen imádkozni, szentmisére járni, bűnbánatot tartani.

Az egészen kicsik jócselekedeteikért, segítőkészségükért, imádságaikért, vagy adventi naptárt színeznek, vagy egy-egy újabb díszt rajzolnak, vagy vágnak arra a papír ingecskére, ami a kis Jézus ünnepi ruháját jelenti számukra, ezt ajándékozva Neki születésnapjára.

Más tanulócsoportok közösen fogalmaznak meg jócselekedeteket, másokat segítő szándékokat, majd beteszik azokat egy zsákba, és mindenki húz belőle, hogy az adott napon vagy héten még nyomatékosabban figyeljen annak megvalósítására, és sorolhatnám még azt a sok-sok ötletet, amivel az osztályfőnökök és hitoktatók segítik a gyerekek karácsonyra való felkészülését.

Adventi program még a ruha-, játék-, vagy könyvgyűjtés rászorulók számára, amibe a gyerekek nagy önzetlenséggel és lelkesedéssel kapcsolódnak be. Ebben az időszakban többször készítettünk már rajzokat és egyszerű ajándéktárgyakat is a magányosan, vagy szociális otthonban élő idős embereknek.

Az iskolai karácsonyi vásáron is saját készítésű ajándéktárgyak közül lehet válogatni. Ezeket csekély összegekért megvásárolhatják az érdeklődő szülők, pedagógusok és diákok is. A befolyt pénz az osztályé marad, melyet legtöbbször az osztálykiránduláshoz használunk fel.

Adventi készülődésünk elmaradhatatlan állomása a lelki nap, melynek keretében elvégezhetik karácsony előtti gyónásukat a tanárok és azok a gyerekek, akik már részesülhetnek ebben a szentségben. Ők általában bűnbánati liturgiában készülnek fel a megbocsátó Jézussal való találkozásra. Éneklés, a készülődést segítő és az ünnepre hangoló lelki tanítás, ajándékkészítés, vagy más, a lelki nap témáját segítő alkotó tevékenység még a nap programja, amit legtöbbször szentmisével kezdünk, vagy fejezünk be.

A karácsonyi koncert minden évben olyan esemény, amelynek meghitt, ünnepélyes légköre, megható pillanatai nemcsak kellemes hangulatot varázsolnak közénk, hanem a diákok és tanárok által előadott műsorszámok - énekek, versek, hangszeres darabok, rövid színjátékok - mélyítik az egymáshoz való tartozásunk tudatát, erősítik bennünk a közösségvállalás fontosságát. Ezen az ünnepen tanár is, diák is egészen mélyen átérezheti: egy közösség vagyunk, melyben mindenki egy irányba, Isten felé néz és csak egymást segítve, figyelve, szeretve haladhatunk évről évre előbbre, kitűzött céljaink felé.

Hágen Ilona Edit TORGSzent Imre Nap az iskolában

Mint minden évben, az idén is megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Szent Imre hercegről, a magyar ifjúság védőszentjéről. A lelkigyakorlatos napon, melyet Szent Imre Nap-ként emlegetünk, az idén is sok színes program várta a gyerekeket.

A nap méltó kezdeteként szentmisén vettünk részt a templomban, melyet iskolalelkészünk, Szalkay Zoltán József atya celebrált. Prédikációjában kiemelte és követendő példaként állította elénk Szent Imre imádságos lelkületét és Istenhez való ragaszkodását. A miseénekeket iskolánk felső tagozatos diákjaiból álló kis zenekara játszotta.

A liturgia után minden osztály visszatért a tantermébe és várta azokat a pedagógusokat, akik az idén „elutaztak” velük Szent Imre herceg korába és a kor érdekességeivel ismertették meg őket. Azari Henriette tanárnő segítségével a korabeli tudománnyal ismerkedhettek meg a gyerekek interaktív vetítés keretében. Csőri-Czinkos Krisztina tanárnőtől arról hallhattak, hogy mi minden kerülhetett szentünk asztalára, milyen ételeket ettek akkoriban az emberek. A hajdinát meg is kóstolhatták a diákok saját készítésű, akkori mintával díszített tányérjukból. Gávayné Lénárt Andrea tanárnővel kódexet másolt két osztály lúdtollal, míg Bartha Árpádné Kati néni a gregorián dallamok világába kalauzolta a gyerekeket. Szabóné Tóth Ildikó tanárnő magyar írásjeleket tanított lelkes hallgatóságának, Vargáné Soós Alexandra pedig játékos feladatokat állított össze a szent életével kapcsolatban.

Juhászné Szolnoky Enikő tanárnő a korabeli templomokról és a harangokról beszélt a gyerekeknek, majd maguk is készítettek harangot sógyurmából. Nagyné Balogh Zita tanárnő csoportmunkában foglalkoztatta tanulóikat Szent Istvánnak a fiához írt intelmeivel kapcsolatban.

A legkisebbek, a hitoktatók és az osztályfőnökök (Szabóné Király Edina, Sallainé Csorba Andrea, Konkolyné Sallai Enikő, Duszáné Márton Mónika és Hegyiné Stefancsik Mónika) közreműködésével Szent Imre életéről hallgattak történeteket, miközben rajzoltak, színeztek, vagy a szenttel, ill. a róla szóló történettel kapcsolatos templomi üvegablakot terveztek.

Nagy ajándék volt számunkra, hogy ezen a napon meghívásunkra iskolánkba látogatott a Miskolci Íjász Egyesület három képviselője Kovács Zsolt vezetésével, akik korabeli ruhába öltözve tartottak előadást a magyarok harci szokásairól, eszközeiről. A gyerekek nagy örömére íjász bemutatót is tartottak, majd a diákok maguk is kipróbálhatták az íjászatot a szakosztály tagjai és Varsányi Zsolt tanár úr felügyelete mellett.

A lelki napot, melyet Hágen Ilona Edit nővér koordinált, és amelyen az iskola minden pedagógusa lelkesen közreműködött, tanárok és diákok egyaránt sok lelki élménnyel és új ismeretekkel gazdagodva zárhatta.

A Szent Imre Napon készült fotók megtekinthetők a Fotógalériában.Gondolatok a nagyböjtről és húsvét misztériumáról

„Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reménységre szült újjá minket: arra a romolhatatlan, szeplőtelen, hervadhatatlan örökségre, amely számotokra van fönntartva a mennyben.” (1 Pét 1,3-4)

A húsvéti misztérium magába foglalja Jézus életének legfőbb eseményeit: szenvedését, halálát, feltámadását, mennybemenetelét és a Szentlélek elküldését. Ez a kereszténység legfontosabb eseménye, belőle forrásoznak az év egyéb ünnepei és emléknapjai. Minden szentmise ennek az eseménysornak a megjelenítése.

Az ószövetségi választott nép számára az egyiptomi fogságból való szabadulás napja volt a legnagyobb vallási és nemzeti ünnep. Ez volt számukra a pesach, a pászka, a rabságból való megmenekülésnek, a szabadító Istenbe vetett hitnek, vagyis a húsvétnak az ünnepe. Ezen az ünnepen, ugyanúgy mint a szabadulás éjszakáján, Isten kérését teljesítve, családonként leöltek egy hibátlan bárányt, aminek csontját nem törték és a megadott módon fogyasztották el. Majd emlékeztek arra, hogy csodálatos módon átvonultak a Vörös-tengeren és a Sínai-hegyen Isten szövetséget kötött immár szabad népével. Ez a zsidó ünnep, a szabadulásról való megemlékezés, egyben jelkép és előkészület is volt az új húsvétra. Az egyiptomi rabság ugyanis a bűn és a halál még súlyosabb rabságának a szimbóluma.

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte!” (Jn 3,16). Az ószövetségi hibátlan, egyéves bárány helyett Jézus, a Bárány, vére által üdvözít nem egy kiválasztott népet, hanem minden embert a világon. János apostol tanúsága szerint Jézus éppen abban az órában halt meg, amikor a hívő zsidók leölték a húsvéti bárányukat. Az Írás is beteljesedett: nem törték meg csontjait. Az ősi lakoma helyett Jézus önmagát, „testét és vérét” adja, mint új eledelt. Új szövetséget köt és új parancsot ad övéinek: „…szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket…” (Jn 13,34).

A mi keresztény húsvétunk lényege ez: Jézus meghalt és föltámadt, hogy mi örökké élhessünk, hogy a halál csak egy átmenet legyen számunkra abba az Országba, amelyről az apostol így ír: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.” (1Kor 2,9)

Jézus a feltámadás és az élet mindazok számára, akik hisznek és bíznak Benne, Aki megmutatja nekünk a kivonulás útját a bűn rabságából az Isten gyermekeinek szabadságára.

Az egyház nagy ünnepköreinek megvan a készületi ideje. Húsvétra a nagyböjt ideje alatt készülünk fel. Mivel a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, ezért az előkészület is hosszabban tart, negyven napig, ami emlékeztet minket Jézus negyven napos pusztai böjtölésére. Ez idő alatt imával, tudatos jóra törekvéssel, gyakori szentáldozással, lemondással, őszinte bűnbánattal, megtéréssel készülünk Jézus Krisztus szenvedése, halála és föltámadása titkának megünneplésére.

A nagyböjt hamvazószerdával kezdődik. Ezen a napon az Egyház hamut szentel és a bűnbánat jeléül ezzel a hamuval keresztet rajzol a pap a homlokunkra a következő szavak kíséretében: „Emlékezz ember, hogy porból lettél és visszatérsz a porba.” (Vagy: ”Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”)

Iskolánkban immár hagyománnyá vált, hogy ezen a napon közösen veszünk részt a szentmisén a templomban és így együtt kezdjük meg felkészülésünket. Lelkigyakorlatot tartunk a gyerekeknek ezen a napon, vagy kicsit később már közel húsvéthoz, vagy még később a húsvéti időben, attól függően, hogy éppen mire szeretnénk felhívni a gyerekek figyelmét: a készület fontosságára, a húsvétot megelőző szent napok és liturgiájuk megünneplésére, vagy a húsvéti öröm, a feltámadás ajándékának átélésére. Minden nagyböjtben tanárok és diákok együtt gyakoroljuk a tudatos jóra törekvést, hogy az olyan gyakorlattá váljon, amely folytatódik a nagyböjti időn kívül is, hogy mindig tudjunk egymás számára szeretettel jelen lenni, jóakarattal, segítőkészséggel odafordulni.

Hágen Ilona Edit TORG  Kapcsolat

Szent Imre
Római Katolikus Általános Iskola
és Óvoda
OM:200298
3532 Miskolc, Fadrusz u. 3-8.
Telefon:(46)531-572
Fax:(46)531-573
E-mail: szentimremiskolc@gmail.com
Web: http://www.szentimre.com
Alapítvány

Szent Imre Általános Iskola
Rekonstrukciójáért Alapítvány
Adószám:18425635-1-05
Számlaszám:11734028-20007841

Támogatásukat köszönjük!
Hírlevél

E-mail cím:

Név:
  
© 2009-2018. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Miskolc